Abu Zeyd – 2013 – 21 dərs

Abu Zeyd

Müxtəlif mövzular – 2013 – 21 dərs

 


1. Əxlaqınızı gözəlləşdirin


 


2. Əhli Sünnənin və rafizilərin etiqad etdiyi Mehdi


 


3. Nazik corab üzərinə məsh çəkməyin hökmü


 


4. Müaviyəyə qarşı Əhli Sünnənin mövqeyi


 


5. Dəstəmazda ayaqları yumaq yoxsa məhs etmək (Maidə 6)


 


6. Bidət əhlinin vəsfi və Qiyas


 


7. Möhür və Təbərrük


 


8. Məscidə girərkən ucadan salam vermək, Qəbr olan məsciddə namaz qılmaq


 


9. Şəhadəti mənasını bilmədən söyləmək


 


10. Təkfir əhlinin oyunu (Cahilliyin üzrlü olması)


 


11. Dünya və Axirət hökmü məsələsi


 


12. Mənhəc problemi (Namaz qılmayanın hökmü)


 


13. Rafizilərin hökmü


 


14. Namaz qılmayan barədə İbn Teymiyyənin rəyi


 


15. Namaz qılmayan barədə İmam Əhmədin rəyi


 


16. Namaz qılıb tərk edən ilə heç vaxt namaz qılmayan arasında fərq varmı?


 


17. Cinsul əməl məsələsi


 


18. Təqlid mövzusu


 


19. Rafizilərin məhşur şübhələrinə cavablar


 


20. Məscid ədəbləri


 


21. İmam Əlinin Kəbədə doğulması əfsanədir