Mənhəcin əsasları – 6 parça

Veysəl Orucov

Sələfus-Salihin dəvətdə mənhəcinin əsasları – 6 parça

Bir dəfəyə yüklə – 6 parça – ZİP

 


1. Doğru əqidəyə dəvət etmək


 


2. Dəvət edərkən Kitab və Sünnəyə sarılmaq və İxlaslı olmaq


 


3. Fərdi şəkildə Sələfin hər hansı bir sözü şəri dəlil kimi gətirilmir


 


4. İctihad məsələlərində hər hansı bir Alimin rəyinə kor-koranə təqlid edilmir


 


5. Kamillik


 


6. Dəvətdə zaman, məkan və şəxs anlayışı nəzərə alınmalıdır