Fitnələr zamanı – 7 parça

Veysəl Orucov

Fitnələr zamanı

Bir dəfəyə yüklə – 7 parça – ZİP

 


Fitnələr və onun növləri


 

Fitnələr zamanı sabitqədəm olmağın 6 səbəbi


1. Dua etmək


 


2. Kitab və Sünnədən möhkəm yapışmaq


 


3. Saleh əməllər etməkdən yorulmamaq


 


4. Fitnə olan yerdən və şəxslərdən uzaq olmaq


 


5. Saleh və nəsihəti əsirgəməyən insanlarla oturmaq


 


6. Alimlərə qayıtmaq