Cibril hədisinin şərhi – 8 dərs

AbdulMəcid Gəncəvi

Cibril hədisinin şərhi

Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan

 


1. Cibril hədisi və hədisin əzəmətli olması


 


2. Cibril əleyhissalamın Peyğəmbərin ﷺ yanına gəlməsi, Elm tələbəsinin ədəbləri


 


3. Elm tələbəsinin sifətləri, Elm öyrənməyin ədəbləri


 


4. İslam kəliməsinin açıqlanması və ərkanları, Lə iləhə illəllah şəhadətinin mənası


 


5. Muhəmmədən Rasulullah şəhadəti


 


6. Peyğəmbərə ﷺ iman gətirmək, Namaz qılmaq


 


7. Zəkat vermək, Həcc və Ümrə


 


8. İman məsələləri (İmanın tərifi, səhihliyi, kamilliyi, şöbələri, mərtəbələri)