Namazın şərtləri, ərkanları və vacibləri – 21 dərs

Veysəl Orucov

Namazın şərtləri, ərkanları və vacibləri

Muhəmməd İbn Abdul-Vahhab

 

Namazın şərtləri


1. Müsəlman olmaq, Ağıl sahibi olmaq, Həddi büluğa çatmaq


 


2. Dəstəmazlı olmaq


 


3. Bədənin, Paltarın və Namaz qılınan yerin təmiz olması


 


4. Övratı örtmək


 


5. Namazın vaxtının girməsi


 


6. Qibləyə yönəlmək


 


7. Niyyət etmək


 

Namazın ərkanları


8. Ayaq üstə qılmaq


 


9. Ehram təkbiri


 


10. Hər rükətdə Fathiə surəsini oxumaq


 


11. Rükuya getmək və qalxmaq, 7 əza üzərində səcdə etmək, İki səcdə arası oturmaq


 


12. Sonuncu təşəhhüd


 


13. Sonuncu təşəhhüddə Peyğəmbərə salavat gətirmək


 


14. Namazdan çıxarkən sağa və sola salam vermək


 

Namazın vacibləri


15. Namazın vacibləri


 

Dəstəmazın şərtləri


16. Dəstəmazın şərtləri 1


 


17. Dəstəmazın şərtləri 2


Dəstəmazın fərzləri


18. Dəstəmazın fərzləri 1


 


19. Dəstəmazın fərzləri 2


 


20. Dəstəmaz alarkən Bismilləh deməyin hökmü


 


21. Dəstəmazı pozan 8 amil