Yemək və içməkdə halal və haram – 5 dərs

Kamal Hüseyn

Yemək və içməkdə halal və haram – 5 dərs

 


1. Yemək və içməkdə halal və haram 1


 


2. Yemək və içməkdə halal və haram 2


 


3. Yemək və içməkdə halal və haram 3


 


4. Yemək və içməkdə halal və haram 4


 


5. Bismilləh ilə kəsilmiş heyvanın hökmü