Zəkat haqqında bilmədiklərimiz – 4 dərs

Kamal Hüseyn

Zəkat haqqında bilmədiklərimiz – 4 dərs

 


1. Allah yolunda xərcləmək, Zəkatın faydası, hökmü və şərtləri


 


2. Zəkat kimlərə verilir


 


3. Borcu olanın zəkatı, Valideynlərə, Qohumlara, Fasiqə, Bidətçiyə zəkat vermək, Zəkatı tez çıxartmaq, Fitrə zəkatı


 


4. Mal-Qara, Qızıl-Gümüş, Meyvə-Tərəvəzdən çıxarılan zəkat