Elm tələbəsinin bəzəyi – 13 dərs

Tural Hacıyev

Elm tələbəsinin bəzəyi

Şeyx Bark Abu Zeyd

Şeyx Useyminin şərhi ilə

 


1. Elm ibadətdir


 


2. Elm ibadətdir


 


3. Sələfi salehin geniş yolunda ol


 


4. Daim Allahdan qorxmağa çalışmaq


 


5. Allahın nəzarətini üzərində hiss etməsinin davamı


 


6. Təvazökar olmaq və özündən razılığı, təkəbbürlüyü tərk etmək


 


7. Qənaət və zahidlik


 


8. Elmin gözəlliyi ilə bəzənmək


 


9. Mərdliklə bəzənmək


 


10. Kişilik xislətlərindən həzz almaq


 


11. Cəh-cəlalı tərk etmək


 


12. Lağlağı məclislərdən uzaqlaşmaq


 


13. Yumuşaqlıqla bəzənmək


  • Məhərrəm ayı və Aşura günü