Pis əxlaqın əlamətləri, səbəbləri və müalicəsi – 23 parça

Veysəl Orucov

Pis əxlaqın əlamətləri, səbəbləri və müalicəsi

Bir dəfəyə yüklə – 23 parça – ZİP

 


Pis əxlaq


 

Pis əxlaqın 20 əlaməti


1. Sərt qəlbli olmaq


 


2. Daima qaşqabaqlı olmaq


 


3. Nəfsə görə qəzəblənmək


 


4. Kimisə qınadıqda həddi aşmaq


 


5. Kibrli (təkəbbürlü) olmaq


 


6. Başqaları ilə istehza etmək


 


7. Pis ləqəblərlə başqalarını ləqəbləndirmək


 


8. Qeybət ilə dili çirkləndirmək


 


9. Nəmmamlıq etmək, Söz gəzdirmək


 


10. İnsanların danışdıqlarını dəqiqləşdirmədən qəbul etmək


 


11. Cəsusluq etmək


 


12. İkiüzlü olmaq


 


13. Pis zənnə qapanmaq


 


14. Sirləri ifşa etmək


 


15. İnsanların bir-birindən üz çevirmələri


 


16. Həsəd, Paxıllıq


 


17. Həyasızlıq


 


18. Minnət etmək


 


19. Verilən vədə müxalif çıxmaq


 


20. Yalan danışmaq


 

Pis əxlaqın səbəbləri və müalicəsi


Pis əxlaqın səbəbləri


 


Pis əxlaqın müalicəsi