Mələklər – 3 dərs

Kamal Hüseyn

Mələklər – 3 dərs

 


1. Mələklər və Onların qanadları, gözəlliyi, məkanı, adları, vəsfləri


 


2. Mələklərin vəzifələri, möminləri sevmələri, dua etmələri, bağışlanma diləmələri


 


3. Mələklərin adəm övladı ilə sıx əlaqələri, Mələklər kimləri lənətləyirlər