Tövhid kitabı (Türk dilində) – 20 dərs

Emin Hacıyev

Kitâbu’t-Tevhîd

Muhammed bin AbdulVehhab

 


1. Mukaddime, Yaratılış gayesi, Tevhidin kısımları


 


2. Tevhidin fazileti ve Günahlara kefaret olanın ne olduğu babı


 


3. Tevhidi gerçekleştiren kimsenin hesapsız Cennete gireceği babı


 


4. Şirkten endişe duyma ile ilgili bab


 


5. La ilahe İllallah’a davet etmek babı


 


6. Tevhidin ve La İlahe İllallah’ın açıklanması ile ilgli bab


 


7. Belaya karşı halka ip vb şeyler takmanın şirk olduğuyla ilgili bab


 


8. Rukye ve Muskalar hakkında bab


 


9. Ağaç taş vb ile teberrukte bulunmak hakkında bab


 


10. Allahtan başkası için kurban kesilmesi babı


 


11. Başkası için kurban sunulan mekanlarda Allah için kurban kesilemeyeceği ile ilgili bab


 


12. Allahtan başkasından istiğasede bulunmanın ya da dua etmenin şirk oldugu hakkında bab


 


13. Rabbimiz hak olanı buyurdu (Sebe 23)


 


14. Şefaat Babı


 


15. Ey Nebi, Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin bilakis Allah dilediğine hidayet verir


 


16. Ademoğlunun dinlerini terk edip küfre girmelerinin sebebinin salih kimselere hakkında aşırı gitmeleri olduğuna dair bab


 


17. Salih zatların kabirlerine karşı sergilenen aşırı tutumun bunları birer puta dönüştürmesi hakkında gelenler babı


 


18. Bu Ümmetin bazılarının putlara ibadet edeceği hakkında gelenler babı


 


19. Sihir ile ilgili bab


 


20. Bazı sihir türleri hakkında bab