Əqidənin əsasları – 7 parça

Veysəl Orucov

Əhli-Sünnə vəl Cəmaanın əqidəsinin əsasları

Bir dəfəyə yüklə – 7 parça – ZİP

 


1. Ağılın şəriətə tabe olması


 


2. Dəlillər Kitab və Sünnədən gətirilir


 


3. Şəriət Sələfus-Salihin fəhmi ilə götürülür


 


4. İnancda və dəvətdə təfsilat yolu ilə gedilir


 


5. Əqidə və inanc məsələləri zəif hədislər üzərində qurulmur


 


6. Əqidə məsələsi bir çox Alimlərin sözündən götürülür


 


7. Birliyə və bərabərliyə çağırır, parçalanmağa deyil!